Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

Miasto Stołeczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukaj


Leon Barszczewski (1849 - 1910)
fotografik, podróżnik
(1849-1910)
Fotograf, podróżnik i badacz krajów Azji Środkowej.Leon Barszczewski 5Leon Barszczewski urodzony 20 lutego 1849 r. w Warszawie dzieciństwo spędził w polskiej rodzinie o tradycjach patriotycznych na Ukrainie. Jako chłopiec został wcielony do szkoły kadetów w Kijowie, w konsekwencji swoje zawodowe życie związał ze służbą wojskową w carskiej Rosji. W latach 1876-1897 uczestniczył w licznych wyprawach na tereny Wschodniego Turkiestanu, Emiratu Buchary, Chanatów Badachszanu i Darwazu. Dotarł także do Mazar-i Szarif w Afganistanie. Podczas swych podróży opracowywał mapy, badał szlaki komunikacyjne pogranicza z Chinami i Afganistanem. Był prekursorem badań archeologicznych w Afrasiabie - starożytnej Samarkandzie. Zorganizował i uczestniczył w ponad dwudziestu wyprawach, nierzadko docierając do miejsc wcześniej nieznanych Europejczykom, które utrwalił na kliszach fotograficznych. Fotografii, która stała się jego wielką pasją uczył Barszczewskiego malarz-akwarelista Mikołaj Osipow wpajając mu, iż „trzeba umieć patrzeć i odtwarzać tylko rzeczy istotnie piękne lub na utrwalenie zasługujące". Na fotografiach zachował krajobrazy, architekturę oraz sceny z życia codziennego mieszkańców odwiedzanych rejonów. Jako człowiek uprzejmy i szlachetny wobec tubylców, zdobywał sobie ich szacunek, przyjaźń i zaufanie. Zapisywał ich legendy, podania i wierzenia, a obiektyw aparatu kierował na twarze i barwne stroje napotykanych ludzi. W kadrze zatrzymał wiele portretów mężczyzn, scen rodzajowych, a wprost unikalne są jego zdjęcia ukazujące tamtejsze kobiety. Leona Barszczewskiego można uznać za prekursora fotografii reportażowej. Kolekcja zdjęć Leona Barszczewskiego jest jedyną tego typu w Polsce dokumentacją fotograficzną krajów Azji Środkowej końca XIX wieku pozostawioną przez polskiego podróżnika.

fotografie

fotografie

biografia


Mieszkańcy Wschodu znacznie więcej są zabobonni niż inni, a wskutek tego najmniejsze naruszenie starodawnych zwyczajów lub niewykonanie rozkazów mułły, czarownika lub znachora w ich mniemaniu pociąga za sobą złe skutki i bywa bardzo często przyczyną nędzy całej rodziny. Jak wśród ludu naszego, tak i tu jest bardzo wiele zabobonów, guseł, przesądów, różnych zaczarowanych miejsc, gdzie bezkarnie przejść nie można, są szczęśliwe i nieszczęśliwe dnie, miesiące i lata. Otóż miska z wodą u tych ludzi, a tem bardziej wobec tak światłego człowieka, jakim jest mułła, odgrywa bardzo ważną rolę podczas obrządku ślubnego, przede wszystkim zaś pozwala mulle obałamucać na tle religijnym te ciemne istoty! Mułła, korzystając z ciemnoty ludu, udaje naturalnie, że widzi w przezroczystej wodzie całą przyszłość młodej pary i stosownie do wysokości okupu przepowiada to i owo. Bardzo często bywa, że mułłowie, odurzywszy się haszyszem, opium, tanakorem lub knarem, przepowiadają tak dziwne i straszne dzieje, że ci, których dotyczy przepowiednia, gotowi wszystko oddać, byleby tylko zamknąć im usta. [...] – Leon Barszczewski, Echa podróży (weselne obyczaje w Bucharze Wschodniej)